Velkommen
 
Kommunikation

Vi kommunikerer mere end nogensinde tidligere, og kravene til forståelse og beherskelse af kommunikationen er alt afgørende for succesfuld omgang med andre mennesker.

For at kunne opnå en hensigtsmæssig kommunikation imellem de mennesker vi kommunikerer med, er det tvingende nødvendig, at vi har forståelse og indsigt i såvel egne som andres bagvedliggende årsager til, at de kommunikerer lige netop som de gør.

Hvad styrer vores kommunikation?

Når vi ved mere om dette, kan vi også ændre eller vælge hvilken kommunikation der er hensigtsmæssig i forhold til dem vi kommunikerer med.

Den der har den største viden omkring kommunikation og adfærd, er den, der har størst indflydelse på samtalens og samværets udfald.

Dine evner til at kommunikere kan aflæses i den respons, du får fra andre.

- Den respons du modtager er et resultat af din kommunikation.

communications

We communicate more than ever, and the requirements for understanding and mastery of communication are all crucial for successful dealings with other people,
In order to achieve an appropriate communication between the people we communicate with, it is imperative that we have understanding and insight into their own as well as other underlying reasons why they communicate just as they do.

What is driving our communications?

When we know more about this, we can also change or choose the communications that are appropriate to them we are communicating with.

The one with the most knowledge about communication and behaviour, is the one that has the greatest influence on the cooperation between the two parties.

Your ability to communicate can be seen in the response you get from others.

-- The response you receive is a result of your communication.